Pomorski odjel

Nastavnici

Nastavnik
Zvanje
Funkcija
Telefon
E-mail
Dr. sc. Leonardo Marušić izvanredni profesor pročelnik Pomorskog odjela         200-670 lmarusic@unizd.hr
Dr. sc. Josip Orović izvanredni profesor

zamjenik pročelnika Pomorskog odjela

predstojnik Brodostrojarskog odsjeka

200-696 jorovic@unizd.hr

Dr. sc. Toni Bielić

redoviti profesor

predstojnik Nautičkog odsjeka 200-742

tbielic@unizd.hr

Dr. sc. Marko Valčić izvanredni profesor   200-654 mvalcic@unizd.hr
Dr. sc. Dino Županović izvanredni profesor   200-652 dino.zupanovic@unizd.hr 
Dr. sc. Jelena Čulin izvanredni profesor   200-742 jculin@unizd.hr
Dr. sc. Mate Barić docent   200-653 mbaric@unizd.hr
Dr.sc. Ivica Glavan docent     iglavan@unizd.hr
Dr. sc. Ivan Gospić docent   200-652 igospic@unizd.hr
Dr. sc. Luka Grbić docent     lugrbic@unizd.hr
Dr. sc. Marijan Gržan docent   200-654 magrzan@unizd.hr
Dr. sc. Mate Kosor docent   200-653 makosor@unizd.hr
Dr sc. Marija Pijaca docent ECTS/ Erasmus koordinator 200-654 mpijaca@unizd.hr
Dr. sc. Igor Poljak docent   200-653 ipoljak1@unizd.hr
Dr. sc. Ana Gundić docent     agundic@unizd.hr
         
Vlatko Knežević, mag. ing. nav. mech. asistent   200-654 vknezevi1@unizd.hr
Darko Pastorčić, dipl. ing. asistent    

dpastorci@unizd.hr

Ivan Toman, dipl. ing. asistent odjelni koordinator za učenje na daljinu   itoman@unizd.hr
Vinko Pavić, dipl. ing. asistent   200-654 vpavic1@unizd.hr