Pomorski odjel

Nastavnici

Nastavnik

Zvanje

Funkcija

Telefon

E-mail

Dr. sc. Luka Grbić izvanredni profesor pročelnik Pomorskog odjela 200-670 lugrbic@unizd.hr

Dr. sc. Mate Barić

izvanredni profesor

zamjenik pročelnika

200-670

mbaric@unizd.hr

Dr.sc. Ivica Glavan

izvanredni profesor

predstojnik Brodostrojarskog odsjeka

200-696

iglavan@unizd.hr

Dr. sc. Ana Gundić

docent

Voditelj ISO sustava kvalitete

 

agundic@unizd.hr

Dr. sc. Dino Županović

redoviti profesor

 

200-652

dino.zupanovic@unizd.hr

Dr. sc. Jelena Čulin

redoviti profesor

 

200-742

jculin@unizd.hr

Dr. sc. Ivan Gospić

izvanredni profesor

 

200-652

igospic@unizd.hr

Dr. sc. Leonardo Marušić

redoviti profesor

 

200-670

lmarusic@unizd.hr

Dr. sc. Josip Orović

izvanredni profesor

 

200-696

jorovic@unizd.hr

Dr. sc. Marko Valčić

izvanredni profesor   200-653 mvalcic@unizd.hr

Dr. sc. Marijan Gržan

docent

 

200-654

magrzan@unizd.hr

Dr. sc. Mate Kosor

docent

 

200-653

makosor@unizd.hr

Dr sc. Marija Pijaca

izvanredni profesor

ECTS/ Erasmus koordinator
predstojnica Nautičkog odsjeka

200-654

mpijaca@unizd.hr

Dr. sc. Igor Poljak

docent

 

200-653

ipoljak1@unizd.hr

Dr. sc. Ivan Toman

 

 

Dr.sc. Astrid Zekić

docent

 

 

docent

odjelni koordinator za učenje na daljinu

 

400-336

 

itoman@unizd.hr

 

 

azekic22@unizd.hr

Vlatko Knežević, mag. ing. nav. mech.

asistent

 

200-654

vknezevi1@unizd.hr

Dr. sc. Darko Pastorčić

viši asistent    

dpastorci@unizd.hr

Dr.sc. Šime Vučetić viši asistent   200-742 svucetic22@unizd.hr

Vinko Pavić, dipl. ing.

asistent

 

200-654

vpavic1@unizd.hr

Nina Kostović, mag. ing. naut.

asistent

  200-654 nkostovic@unizd.hr
Zoran Pavin, mag. ing. nav. mech. asistent   200-654 zpavin@unizd.hr
Ivan Mišlov, mag. ing asistent   200-654 imislov@unizd.hr