Pomorski odjel

Tečaj D13B (09.07. - 12.07.2024)

Tečaj D13B (09.07. - 12.07.2024)

Ide tečaj D13B  (09.07. - 12.07.2024)

Prijave preko linka.

Tečaj D13A (15.07. - 19.07.2024)

Tečaj D13A (15.07. - 19.07.2024)

Ide tečaj D13A (15.07 - 19.07.2024)

prijave na link

Tečaj D13A 05.02. - 09.02.2024

Tečaj D13A 05.02. - 09.02.2024

D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (Oil and Chemical Tankers Familiarization)  STCWV/1-1-1

Prijave na preko linka

 

 

NOVO Raspored tečajeva za pomorce 2024.

NOVO Raspored tečajeva za pomorce 2024.

 

Prijavi tečaj

D43 Poseban program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti 17.01.2024

 

D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulja i kemikalije 08.01.-12.01.2024

 

 

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

 D13B - Osnovna osposobljenost za ukapljene plinove

Prijave su još uvijek otvorene. Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927

OSOBA ODGOVORNA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI – D34 (PFSO - PORT FACILITY SECURITY OFFICER)

Tečaj OSOBA ODGOVORNA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI – D34 (PFSO - PORT FACILITY SECURITY OFFICER) 

prijeva  Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927,

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

 D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (Seafarer with designated security duties)

Prijave su još uvijek otvorene. Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

U tijeku su prijave za Tečaj D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove. Planirano održavanje tečaja predviđeno je za 2 tjedna. 

 TRAJANJE: 4 dana

 *studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo do 50% na cijenu tečaja.

Prijaviti se možete na:

link ili

 

tel: 0911695927