Pomorski odjel

Content

Raspored tečajeva za pomorce

Raspored tečajeva za pomorce

 

Prijavi tečaj

D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulja i kemikalije 14.3.-18.3.23.

D21-D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu 21.3.-24.3.23.

D42 Osnovni program sigurnosne zaštite – Maritime Security Awareness Training Course 24.3.23.

Raspored tečajeva za pomorce

Raspored tečajeva za pomorce

 

Prijavi tečaj 

D13b (Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove) 23.1.-26.1.23.
D34 OSOBA ODGOVORNA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI  (PFSO - PORT FACILITY SECURITY OFFICER) 25.1.-27.1.23.
D16 Rad na tankerima za kemikalije 27.1.-3.2.23.
D13A Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (Oil and Chemical Tankers Familiarization) 6.2.-10.2.23.
D14 Rad na tankerima za ulje (Advanced oil tanker operations) 13.2.-20.2.23.

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

23.1.-26.1.23 održat će se tečaj D13B - Osnovna osposobljenost za ukapljene plinove

Prijave su još uvijek otvorene. Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927

OSOBA ODGOVORNA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI – D34 (PFSO - PORT FACILITY SECURITY OFFICER)

Tečaj OSOBA ODGOVORNA ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU U LUCI – D34 (PFSO - PORT FACILITY SECURITY OFFICER) održati će se u terminu od 25.-27. siječnaj 2023. godine na Pomorskom odjelu.

rijave su još uvijek otvorene. Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927, tbrkovic@unizd.hr

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

U petak, 16.12.22. održat će se tečaj D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti (Seafarer with designated security duties)

Prijave su još uvijek otvorene. Prijavi tečaj >  

tel: 0911695927

D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

U tijeku su prijave za Tečaj D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove. Planirano održavanje tečaja predviđeno je za 2 tjedna. 

 TRAJANJE: 4 dana

 *studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo do 50% na cijenu tečaja.

Prijaviti se možete na:

link ili

mail tbrkovic@unizd.hr, psopic@unizd.hr ,

tel: 0911695927