Pomorski odjel

Raspored održavanja tečajeva

D47A -Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina

⏳TRAJANJE: 12.-13.5.2022.

D47B -Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina

⏳TRAJANJE: 19.-20.5.2022.

D15 - Rad na tankerima za ukapljene plinove

⏳TRAJANJE: 23. - 28.5.2022.

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti Seafarer with designated security duties

⏳TRAJANJE: 27.5.2022.

D27 - Osposobljenost za rad s opasnim teretima

⏳TRAJANJE: 31.5. - 3.6.2022.

D16 - Rad na tankerima za kemikalije

⏳TRAJANJE: 6.6. - 11.6.2022.

Prijave na:

📱0911695927

☎️ 023/400-336

📧ndadic@unizd.hr

📍*studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo DO 50% na cijenu tečaj (popust ovisi o broju prijavljenih polaznika)

NAJAVE

D14 - RAD NA TANKERIMA ZA ULJE - 10. veljače 2022.

D14 - RAD NA TANKERIMA ZA ULJE

⏳TRAJANJE: 28.2.-5.3.2022.

📍*studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo DO 50% na cijenu tečaja.

Prijave na:

📱0911695927

☎️ 023/400-336

📧ndadic@unizd.hr

 

 

 

D15 - RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE - 8. veljače 2022.

D15 - RAD NA TANKERIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE

⏳TRAJANJE: 11.-17.2.2022.

📍*studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo DO 50% na cijenu tečaja.

Prijave na:

📱0911695927,

☎️ 023/400-336,

📧ndadic@unizd.hr

 
D13A - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije

D13A - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije - 25. siječnja 2022.

TRAJANJE TEČAJA: 14.2.-18.2.2022.

Prijave na:

📱0911695927,

☎️ 023/400-336,

📧ndadic@unizd.hr

💻https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdMOYpN9FuiG2.../viewform

📍*studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo DO 50% na cijenu tečaja.

 
D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

D43 - Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti - 25. siječnja 2022.

TRAJANJE TEČAJA: 7.2.2022.

Prijave na:

📱0911695927,

☎️ 023/400-336,

📧ndadic@unizd.hr

💻https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdMOYpN9FuiG2.../viewform

📍*studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ili su završili studij na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru te polaznici PPOP-a ostvaruju pravo DO 50% na cijenu tečaja.

 read more ...

Tečajevi na Pomorskom odjelu

Tečajevi se  održavaju tijekom cijele godine, osim zadnji tjedan u srpnju i tijekom kolovoza.

Organiziramo sljedeće tečajeve:

 • D1       Poseban program o postupcima u slučaju opasnosti na brodu  -1 dan
 • D6A     Korištenje radarskog uređaja (Radar Observer) 3 dana
 • D6B     Motrenje i ucrtavnje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja - radna razina (Radar Observer and Automatic Radar Plotting Aid  ARPA simulation – operational level) 5 dana           
 • D6C     Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA upravljačka razina (Radar Observer and Automatic Radar Plotting Aid  ARPA simulation – management level) , 4 dana
 • D9        Radiooperator s ograničenom ovlasti , 3 dana 
 • D11      GMDSS radiooperator (General operator certificate), 10 dana / STCW IV/2 
 • D13A    Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulje i kemikalije (Oil and Chemical Tankers Familiarization)   5 dana /STCWV/1-1-1
 • D13B    Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (Liquefied Gas Tanker Familiarization) 4 dana / STCW V/1-2-1 
 • D12       Upravljanje gašenjem požara  5 dana 
 • D14       Rad na tankerima za ulje (Advanced oil tanker operations)        6 dana STCW V/1-1-2 
 • D15       Rad na tankerima za ukapljene plinove (Advanced liquefied gas tanker operations)          6 dana  STCW V/1-2-2  
 • D16       Rad na tankerima za kemikalije (Advanced chemical tanker operations)              6 dana STCW V/1-1-3
 • D21-D26 Mjere sigurnosti na putničkom brodu (Security measures on a passenger ship)     3 dana STCW V/2  
 • D27       Rad s opasnim teretima (Dangerous cargo handling)    3 dana STCW B-V/b-STCW B-V/c    
 • D32       Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda (Ship Security Officer)    2 dana STCW VI/5    
 • D34       Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu u luci (Port Facility Security Officer)      2 dana 
 • D42       Osnovni program sigurnosne zaštite – Maritime Security Awareness Training Course (STCW VI/6-1)
 • D43      Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti Seafarer with designated security duties(STCW VI/6-2)

 • D44       Korištenje elektroničkog prikazivača pomorskih karata s informacijskim sustavom (ECDIS) (Electronic Chart Display and Information System Training (ECDIS))       6 dana 
 • D45       Upravljanje ljudskim potencijalima na zapovjedničkom mostu (Bridge resource management)              2 dana 
 • D46       Upravljanje ljudskim potencijalima u strojarnici (Engine-room resource management) 2 dana
 • D47A     Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – radna razina (Application of leadership and teamworking skills) , 2 dana 
 • D47B     Rukovođenje, upravljanje posadom i unapređenje timskog rada na brodu – upravljačka razina,2 dana 
 • D48       Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša (Marine Environmental Awareness),  1 dan
 • D49A     Visoki napon – Radna razina – High Voltage Course
 • D49B     Visoki napon – Upravljačka razina – High Voltage
 • ERS       Engine Room Simulator                            
 • Ship Navigation                              
 • Failure Diagnostics                        
 • Energy Efficiency and Ship Optimisation                             
 • Ice Navigation                 

Pomorski odjel zadržava pravo izmjene termina održavanja tečaja. Navedeni termini su najava planiranih tečajeva koji će se održati u slučaju ako se prijavi dovoljan broj kandidata. 

Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akademsku godinu ostvaruju pravo do 50% popusta na cijenu tečaja. Polaznici Posebnog programa obrazovanja pomoraca ostvaruju do 50% popusta na cijenu tečaja.

Svi zainteresirani mogu se javiti na

 • Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru na adresi Ruđera Boškovića 4, 2. kat

 • mob 0911695927, 

 • tel: 023/400-336,

 • ndadic@unizd.hr

 • ili popunjavanjem on-line obrasca

Programi izobrazbe održavaju se na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru.