Pomorski odjel

Vizija pomorskog odjela

Vizija Pomorskog odjela je sustavno obrazovanje pomorskog kadra u primjeni, vještinama, održavanju i pristupu suvremenoj tehnologiji i novim zahtjevima prvenstveno u pomorskom gospodarstvu pa i šire, radi boljeg upravljanja, održavanja, intenzivnijeg razvitka pomorskog gospodarstva u cijelini. Sustav obrazovanja ucenja pojacati ce individualnu sposobnost pojedinca i poboljšati ce strukturu koja ce kompetentno odgovoriti izazovima razvitka pomorskog gospodarstava u Republici Hrvatskoj i u svijetu. Pomorski odjel Sveucilišta u Zadru je nastao na temelju tradicije pomorstva u Zadru, potrebama pomorske privrede, te su prema svjetskim dostignucima i najnovijim znanstvenim spoznajama u svom podrucju, predloženi nastavni planovi i programi, koji su rezultat promjena, poboljšavanja i osuvremenjivanja u svrhu daljnjeg napretka u postojecoj naobrazbi strucnjaka pomorske struke. Nastavni programi sa Pomorskog odjela gdje se provodi kvalitetno i ucinkovito obrazovanje temeljeno na ishodima ucenja, napravljeni su prema preporukama Bolonjske deklaracije, IMO (Medunarodne oragnizacije Pomoraca) i HKO-a (Hrvatski kvalifikacijski okvir). Pomorski odjel je osim vec postojecih preddiploskih studija Nautike i Brodostrojarstva, pokrenuo postupak akreditacije novog studija Podvodnih znanosti i tehnologija, šireci na taj nacin interdisciplinarnost, znanstveni pristup istraživanju mora i morskog okoliša, te posebice zaštiti mora.