Pomorski odjel

Studenti koji su uspješno obranili završni rad / položili završni ispit

 

Nakon uspješne obrane svojih završnih radova / polaganja završnog ispita, studenti su stekli zvanje:

Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. naut.)

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer nautike i tehnologije pomorskog prometa(univ. bacc. ing. naut.)

Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. nav. mech.)

Sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (univ. bacc. ing. nav. mech.)

Nakon uspješne obrane svojih diplomskih radova studenti su stekli zvanje:

Sveučilišni magistar inženjer pomorskog prometa

Sveučilišna magistra inženjerka pomorskog prometa

 

Čestitamo našim studentima te im želimo puno uspjeha u njihovom budućem životu i radu!