Pomorski odjel

Pomorski odjel

Strategija Pomorskog odjela 2021. - 2025.

Pomorski odjel osnovan je krajem 2004. godine. Ustrojbene jedinice Odjela su odsjeci, i to:

  • Nautički odsjek - nositelj studijskog programa Nautika i tehnologija pomorskog prometa
  • Brodostrojarski odsjek - nositelj studijskog pograma Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa.
Ti su studiji započeli u Zadru školske godine 2000/2001 kao dislocirani studiji Pomorskog fakulteta u Rijeci, a od školske godine 2005/2006 počinju funkcionirati kao studiji Sveučilišta u Zadru, uz suradnju s Pomorskim fakultetom u Rijeci i s novim ustrojem usklađenim s Bolonjskom deklaracijom.

U tom smislu postoji preddiplomski studij u trajanju od tri godine i diplomski studij u trajanju od dvije godine (model 3 2), pri čemu je u Zadru organiziran samo preddiplomski studij dok je s diplomskim studijem moguće nastaviti u Rijeci ili na nekom drugom sveučilištu.

Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa osposobljava studente za vođenje broda, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama ili upravljanju pomorskom plovidbom. Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (I časnik palube i Zapovjednik broda na brodu većem od 3000 BT) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine starog programa tj. za studente koji su 2012./2013. god. ili prije upisali prvu godinu Nautike i tehnologije pomorskog prometa. Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (I časnik palube i Zapovjednik broda na brodu većem od 3000 BT) obuhvaćeni su u sve tri studijske godine novog programa tj. za studente koji su 2013./2014. akad. godine upisali prvu godinu ili ponovno upisuju prvu akad. godinu Nautike i tehnologije pomorskog prometa.
 
Studij brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa osposobljava studente za obavljanje poslova održavanja i upravljanja brodskim postrojenjem, ali istodobno i za mogućnost sudjelovanja u upravljanju brodarskim tvrtkama upošljavanju u brodogradilištima itd. Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim) obuhvaćeni su u prve dvije studijske godine starog programa tj. za studente koji su 2012./2013. god. ili prije upisali prvu godinu Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa.

Sadržaji u skladu s Konvencijom STCW 78/95 koji su potrebni za stjecanje najviših zvanja u pomorstvu (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW ili jačim i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000kW ili jačim) obuhvaćeni su u sve tri studijske godine novog programa tj. za studente koji su 2013./2014. akad. godine upisali prvu godinu ili ponovno upisuju prvu akad. godinu Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa.

Poseban program obrazovanja pomoraca za nautičare i brodostrojare- po završetku Posebnog programa pomoraca polaznici stječu uvjete za pristup polaganju ispita za stjecanje ovlaštenja za zvanje prvog časnika palube na brodovima od 3000 BT ili većim te drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim

Tečajevi za pomorce - Pomorski odjel organizira tečajeve za pomorce u skladu s Konvencijom STCW 78/95.Ponuda tečajeva