Pomorski odjel

Stručni projekti

U tijeku:
 

Završeno

Brodogradilište Nauta Lamjana - studija sigurnosti plovidbe, pristajanja, sidrenja i boravka u luci i lučkom području
Analiza sigurnosti plovidbe na mikrolokaciji Privlaka - Mostina kod mula koja se koristi za djelatnost iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon
Analiza sigurnosti plovidbe na mikrolokaciji Privlaka - Škrapavac koja se koristi za djelatnost iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon
Analiza mjera maritimne sigurnnosti i uvjeti priveza i boravka broda sv. Juraj u luci Vele Srakane
Ekspertiza glavnog projekta i maritimne studije III. i IV. faze dogradnje luke Susak
Master plan Županijske lučke uprave Zadar
Plan gospodarenja otpadom u brodogradilištu Nauta Lamjana
Plan gospodarenja otpadom u marini Olive Island
Pravilnik o redu u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj
Plan gospodarenja otpadom u lukama Županijske lučke uprave Mali Lošinj
Analiza brodske linije Zadar - Preko
Analiza brodske linije Pula - Zadar