Pomorski odjel

ISO 9001:2008, Pomorski odjel, Sveučilišta u Zadru

Strateško je opredjeljenje Pomorskog odjela Sveučiliša u Zadru sustavno upravljanje kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom osmišljen je tako da omogući stalno poboljšavanje kvalitete djelatnosti, stalno prateći i ostvarujući potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika tih djelatnosti kao i drugih zainteresiranih strana.

Sustavni pristup upravljanju kvalitetom potiče Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru na stalno analiziranje potreba, zahtjeva i očekivanja, studenata i nastavnika, u uspostavljaju i poboljšavaju poslovnih procesa kojima se te usluge ostvaruju i učinkovito upravljanje tim procesima.

Međunarodna norma ISO 9001:2008 utvrđuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom. Ona se usredotočuje na učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom u ispunjavanju zahtjeva korisnika usluga.

Dokumentacija uspostavljenog sustava upravljanja kvalitetom:

  • Priručnik kvalitete,
  • Dokumentirani poslovni procesi i radni postupci,
  • Politika kvalitete,
  • Dokumentirani zapisi.