Pomorski odjel

Nautika

Objavljeni su novi rasporedi za zimski semestar akademske godine 2023./2024. Tijekom sljedećih par tjedana može doći do promjena u rasporedu.

Predavanja iz matematike 1 dana 11.10.2023. neće se održati