Pomorski odjel

Pomorsko imovinsko pravo; održavanje kolokvija - Nautika 2. godina

1. kolokvij iz Pomorskog imovinskog prava održat će se 18. travnja o.g. prema slijedećem rasporedu:
- 1. grupa, prezimena "A-K" s početkom u 17,00 sati
- 2. grupa, prezimena "L-Ž" s početkom u 18,00 sati.

Theme picker