Pomorski odjel

Goriva, maziva i voda - Brodostrojarstvo 1. godina

Ponovljeni termin upisa ocjena bit će u utorak, 26.06. u 10:00 h. Za studente koji ne pristupe smatrat će se da nisu zadovoljni ocjenom, unijet će im se 0 u ISVU i dužni su pristupiti ispitu u nekom od sljedećih rokova.