Pomorski odjel

MASS i nove tehnologije u pomorstvu

U petak 03.ožujka 2023. s početkom u 10:00 sati održati će se konferencija MASS i nove tehnologije u pomorstvu. Planirani paneli su:

  1. Uvodna riječ nas kao organizatora i domaćina
  2. Dipl. Ing. Marinko Popović:   IMO Legislativa i RH.
  3. Kap. Ivan Šantić  VTS – izvešće o radu radne skupine za MASS pri EK i EMSA
  4. Sinikka Hartonen – ONE SEA  Asocciation – introduction to association and MASS development
  5. Dr, sc. Kap. Toni Bielić:     Interakcija Čovjek – sustav – brod.
  6. Kap. Rino Bošnjak   :   Collision detection and avoidance system with constrain based – Route finding.
  7. Docs.Dr. Sc. Đula Nađ :   tema TBA
  8. Svi sudionici kao okrugli stol rasprava

Organizatori su naglasili da unmanned ship i MASS nisu isti pojmovi. MASS u početku na nižim razinama može pomoći posadi u sigurnijoj plovidbi dodatnim senzorima/opremom te kao pomoć pri odlučivanju. U nekoj konačnici postoji mogućnost da na višim razinama MASS brod postane i unmanned ali to će industrija sama u budućnosti definirati da li će se dogoditi i kojem obimu. Za sad nema naznake da će u skoroj budućnosti MASS u potpunosti globalno zamjeniti čovjeka na brodu ali će biti promjena u načinu vođenja navigacije to sigurno.