Pomorski odjel

Natječaj za upis studenata u prvu godinu (3. upisni rok)

Objavljen je natječaj za upis studenata u prvu godinu izvanrednih jednopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija u trećem (jesenskom) upisnom roku, na Sveučilištu u Zadru, u akad. godini 2012/13 (na temelju rezultata razredbenog postupka).