Pomorski odjel

Obavijest o upisu u ljetni semestar i upisu obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

Upis u ljetni semestar akad. god. 2022./2023. započinje 14. veljače 2023., a završava 24. veljače 2023. god. i obavljat će se online za sve studente koji imaju e-indeks (iksicu). Studenti koji imaju indeks mogu doći osobno u Tajništvo ili se javiti online prema uputama koje su navedene u daljnjem tekstu.

Upis se obavlja sljedećim redoslijedom:

1.       upis obveznih i izbornih kolegija putem Studomata

od 14. do 24. veljače 2023.-kolegiji se upisuju u skladu s redovima predavanja matičnog studija

2.      Nakon upisa kolegija na Studomatu potrebno se je javiti u Tajništvo putem e-maila od 14. veljače 2023. do 24. veljače 2023., ali samo oni studenti koji plaćaju školarinu za ljetni semestar i ako nisu prethodno poslali potvrdu o uplati školarine. Uplatnicu su dobili na početku akad. god. (osim apsolvenata). Mogu se javiti na mailove kako slijedi:

-          za diplomski studij Organizacija u pomorstvu – Krševan Markulin: (kmarkulin@unizd.hr )

-          za prijediplomski studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa – Tina Brković: (tbrkovic@unizd.hr)

-          za prijediplomski studij Nautike  i tehnologije pomorskog prometa Petra Radobuljac-Alcedo: (psopic@unizd.hr)

Svi studenti koji su uplatili upisninu 200,00 kn na početku akad. god. (studij bez školarine) ne trebaju se javljati u Tajništvo, već samo upisuju kolegije putem Studomata.

 

Studentima koji imaju indeks ovjerava se isti u Tajništvu nakon provjere upisa kolegija na Studomatu (ako su se upisali putem Studomata). Ako plaćaju školarinu donose i potvrdu o uplati školarine (ako je nisu prethodno poslali), a uplatnicu su dobili na početku akad. god. (osim apsolvenata).

Indeks i potvrda o uplati se mogu poslati i preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zadru

Pomorski odjela

Ante Kuzmanića 1

23000 Zadar

 

Indeks ćemo Vam vratiti preporučenom poštom na kućnu adresu.

 

Studenti koji idu na Erasmus u ljetnom semestru ne upisuju kolegije putem Studomata, već će ih upisati po povratku s Erasmusa.

 

APSOLVENTI se ne upisuju putem Studomata, već se javljaju za upis putem e-maila: Upisuju se prema odluci Senata za apsolvente: https://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_dds/upisi_2022_23/7.%20Odluka_apsolventi.pdf?ver=gSdX96bSiGbNv1DtmucYFw%3d%3d Prema navedenoj odluci apsolventi mogu obraniti završni rad/ispit ili diplomski rad do 31. ožujka 2023.

Molimo studente da u e-mailu navedu svoj JMBAG (10-znamenkasti broj na iksici koji najčešće počinje sa 02691…).

Svi studenti kojima Studomat ne dozvoljava upis trebaju se javiti djelatnicima Tajništva (prema studiju koju upisuju).

 

SVAKI EVENTUALNI POGREŠAN UPIS KOLEGIJA PUTEM STUDOMATA BIT ĆE PONIŠTEN.

Podsjećamo generaciju studenata koja je prijediplomski studij upisala u akad. god. 2015./2016. da im pravo studiranja traje do 30. rujna 2023.  Isto vrijedi i za generaciju studenata diplomskih studija koji su se upisali u akad. god. 2017./2018. godine.

Redovitim studentima-apsolventima koji će završiti studij do 31. ožujka 2023. studentska prava traju do 28. veljače 2023. te u roku od mjesec dana, odnosno do 28. ožujka 2023. trebaju regulirati zdravstveno osiguranje i predati potvrdu o studentskom statusu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kako bi se osigurali po drugoj osnovi.

Upute o postupku upisa kolegija putem Studomata

·         Prije upisa kolegija na Studomatu obvezno provjerite redove predavanja svog upisanog studija (na mrežnoj stranici matičnog odjela ili ovdje: https://www.isvu.hr/visokaucilista/hr/podaci/269/nastavniprogram/2022/razina/3/izvedba/R i raspored sati: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/akademski-kalendar/raspored-sati te se na matičnom odjelu raspitajte za dodatne informacije o studiju. To je ujedno prilika da dobijete potrebne savjete i preporuke o odabiru izbornih kolegija. Za upis putem Studomata najbolje je napraviti popis kolegija koje želite upisati, ovisno o ponudi svakog pojedinog studija i o onome što vam odgovara po rasporedu predavanja (tako da izbjegnete kolizije). Popis bi, osim željenih kolegija trebao sadržavati i eventualne rezervne kolegije, s obzirom na to da je upis na izborne kolegije ograničen upisnim kvotama.

·         Prijavljujete se na Studomat koristeći elektronički identitet AAI@EduHr.

·         Ako u ISVU sustavu nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat će tražiti da ih upišete.

·         Odabirete obvezne i izborne kolegije.

·         Odabir kolegija mora biti u skladu s pravilima o ECTS bodovnim kvotama navedenim na sučelju Studomata, odnosno u skladu s pravilima koja su navedena na redovima predavanja koji su objavljeni na gore navedenoj mrežnoj stranici ili na mrežnoj stranici matičnog odjela.

·         Nakon odabira željenih kolegija provjerite vlastiti izbor i na kraju potvrdite upis kolegija.

 

Važne napomene:

 

·         Nakon odabira i potvrde upisa izbornih kolegija na Studomatu, iste više ne možete mijenjati putem Studomata.

·         Za promjenu već odabranih i upisanih izbornih kolegija javite se  u Tajništvo. Izborne kolegije možete promijeniti samo ako za kolegij nije popunjena upisna kvota i to u razdoblju dok traju upisi.

·         Za upis kolegija iz nastavničkih kompetencija iz diferenciranog kurikuluma potrebno je vidjeti koji se kolegiji nude prijediplomskoj odnosno diplomskoj razini, a što je navedeno u redu predavanja koji možete vidjeti ovdje: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije/diferencirani-kurikulum

·         Kolegije iz nastavničkih kompetencija iz jezgrovnog kurikulumastudenti 1. godine dvopredmetnih diplomskih studija obaju nastavničkih smjerova upisuju prema A1 odnosno A2 studiju (na A1 studij upisuje se predmet Teorije odgoja i obrazovanja u praksi, a na A2 studij Umijeće nastavnika i Psihologija obrazovanja II): http://www.unizd.hr/obrazovanje/uredi-za-studije/ured-za-preddiplomske-i-diplomske-studije

·         Izborni kolegij se neće izvoditi ako ima manje od 10 upisanih studenata. Studenti koji su upisali izborni kolegij koji se ni nakon prvog tjedna ne izvodi trebaju u Tajništvu odabrati drugi izborni kolegij u okviru zadane upisne kvote.