Pomorski odjel

Obilježavanje Međunarodnog dana žena u pomorstvu i Europskog dana pomorstva