Pomorski odjel

Održan sastanak Udruge viskoškolskih ustanova u pomorstvu

Održan sastanak Udruge viskoškolskih ustanova u pomorstvu

U petak 06.05.2022. u 12:00 na Sveučilištu u Zadru održan je sastanak Udruge visokoškolskih ustvanova u pomorstvu. Na sastanku su sudjelovali predstavnici sa svih institucija udruge, te se raspravljalo o temama koje u domeni pomorstva utječu na obrazovanje visokoborazovanog kadra. Također, na sastanku je prestao mandat trenutnog predsjednika udruge prof. dr. sc. Leonarda Marušića s Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru, a za novog predsjednika udruge jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Pero Vidan, dekan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.