Pomorski odjel

Predstavljanje brodarske kompanije THOME

U petak 24.06.2022 u 10:00 u P03 dolazi na predstavljanje brodarska kompanija THOME. Na predstavljanju će se prikazati flota kompanije i prijava za kadete.