Pomorski odjel

Prezentacija brodostrojarskog i nautičkog simulatora na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru

Na Sveučilišta u Zadru održana je stručna posjeta polaznika Specijalizacije za vojne nastavnike letenja. Uz ostale sadržaje i aktivnosti koji su pripremljeni programom stručne posjete, održano je i vođeno razgledavanje nautičkog i brodostrojarskog simulatora. Nakon uvodne riječi Pročelnika Pomorskog odjela, izv. prof. dr. sc. Luke Grbića, nastavnici Pomorskog odjela upoznali su polaznike s radom nautičkog i brodostrojarskog Transas simulatora.
Simulator se sastoji od potpuno integriranog zapovjedničkog mosta i kontrolne prostorije strojarnice, dva moderna kabineta opremljena simulatorima za rukovanje operacijama ukrcaja i iskrcaja tereta na tankerima za prijevoz sirove nafte i tankerima za prijevoz ukapljenog prirodnog plina, nautičkim simulatorima s globalnim sustavom za uzbunjivanje, traganje i spašavanje i komunikaciju između brodova i obalnih stanica (GMDSS sustav) te brodostrojarskim simulatorima s dizelsko-motornim, parno-turbinskim i dizelsko-električnim postrojenjem za pogon broda.
Simulator raspolaže s velikim brojem modela brodova, plovnih područja i luka te ostalim pripadajućim upravljačkim i strojnim sustavima koji omogućuju individualne ili sinkronizirane simulacije svih realnih uvjeta na zapovjedničkom mostu, kontrolnoj prostoriji tereta te strojarnici broda. Budući da se svaki od postojećih modela može nadograđivati ili po potrebi zamijeniti, osim nastave za studente i polaznike tečajeva oprema se može koristiti za znanstvena i stručna istraživanja, maritimne studije, rekonstrukciju pomorskih nesreća, dijagnostiku kvarova itd.