Pomorski odjel

Tečaj D13B - Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

Tečaj D13B  Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove (Liquefied Gas Tanker Familiarization) održat će se 7.6.-10.6.

Ostalo je još par mjesta. Zainteresirani se mogu javiti na tbrkovic@unizd.hr ili na 0911695927.

👉Studenti koji su završili studij na Pomorskom odjelu u Zadru i studenti koji su upisani u tekuću akad. god. te polaznici Polaznici Posebnog programa obrazovanja pomoraca ostvaruju pravo do 50% popusta na cijenu tečaja.