Pomorski odjel

TRANSOCEAN - prijava za vježbenike

Brodarska kompanija Transocean (https://www.transocean.mc/) koja upravlja flotom brodova za prijevoz rasutih treta, tarži vježbenike palube i stroja. Svi zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na email vsvalina@sph.hr