Pomorski odjel

Obavijesti

AAI korisnički računi - svi studenti

AAI korisnički računi - svi studenti

Svi AAI korisnički računi koji nisu produženi do 15. lipnja 2012.
godine su obrisani. Popis obrisanih korisnika objavljen je na stranici:
http://www.unizd.hr/it/Admin/Ure%C4%91ivanjedoga%C4%91anja/tabid/4140/Default.aspx
kao i
http://www.unizd.hr/Portals/15/docs/obavijesti/AAI_korisnicki_racun.pdf
Korisnici koji imaju potrebu za korisničkim računom sa starim nazivom (svi oni koji pristupaju e-learning sustavu - Moodle) mogu obnoviti svoj korisnički račun u Studentskoj referadi kod Petre Fatović od 20. lipnja 2012.
Sve upite možete poslati na aai@unizd.hr
Služba za informatičku potporu
Pročitaj više
AAI korisnički računi - svi studenti
First112113114115116117119121